preloader
Przejdź do głównej treści

Komuny Paryskiej 20, Szczecin

Czcionka:

Kontrast:

BIP
BIP

Terminarz zebrań 4-8

terminarz zebrań w roku 2023/2024

LPTERMINTEMAT
1.12.09.2023 r.Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór trójki klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawczej.
2.17.10.2023 r.Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach.
3.14.11.2023 r.Informacja o postępach edukacyjnych i zachowaniu – konsultacje.
4.05.12.2023 r.Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.
5.30.01.2024 r.Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o ocenach na I półrocze.
6.20.02.2024r.Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach.
7.19.03.2024 r.Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach.
8.09.04.2024r.Klasy VIII. Spotkanie klasowe z wychowawcą – informacja dotycząca egzaminu ośmioklasisty.
Klasy IV – VII. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o postępach w nauce, ocenach i zachowaniu, sprawy różne.
9.07.05.2024r.Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.