preloader
Przejdź do głównej treści

Komuny Paryskiej 20, Szczecin

Czcionka:

Kontrast:

BIP
BIP

Rekrutacja klasa I I IV sp rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2024 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 15.04.2024 r. – 16.04.2024 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Nie ma konieczności potwierdzania woli przyjęcia w przypadku, gdy rodzic wybrał tylko i wyłącznie szkołę obwodową, czyli zgłosił dziecko do szkoły obwodowej.

KLASY SPORTOWE – informacja o terminach testów sprawnościowych

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/

Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej wypełnia rodzic. Wydrukowane Zgłoszenie oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata  podpisane przez obojga rodziców należy złożyć w szkole obwodowej najpóźniej do dnia 20.03.2024r.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

Wydrukowany Wniosek (zgłoszenie do szkoły podstawowej spoza obwodu) wraz z załącznikami podpisane przez obojga rodziców należy złożyć w szkole. pierwszej preferencji najpóźniej do dnia 20.03.2024 r.

Dodatkowo we Wniosku rodzic wskazuje szkołę obwodową, ponieważ jeśli dziecko nie dostanie się do wybranych szkół, system przypisze dziecko do szkoły obwodowej.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w zakładce https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

Osoby (niebędące obywatelami polskimi lub osoby będące obywatelami polskimi, ale przebywającymi lub pracującymi za granicą) uczestniczące w procesie rekrutacji do szkół wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji zobowiązane są składać  w języku polskim ( język urzędowy) albo wraz z tłumaczeniem na język polski ( podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim ( Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999)).

Załączniki:

1. UCHWAŁA NR XIII/467/19 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych 2024_2025

2. ZARZĄDZENIE NR 40/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym:

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 2024_2025