preloader
Przejdź do głównej treści

Komuny Paryskiej 20, Szczecin

Czcionka:

Kontrast:

BIP
BIP

Historia szkoły

Obchody 70-lecia

70 LAT SP18

1946-2016

70 LAT SP18

W 1946 roku wśród ruin stał duży budynek z czerwonym krzyżem i syreną alarmową na dachu, niewiele różniący się wyglądem od dzisiejszego. Z polecenia inspektora szkolnego utworzono w nim Szkołę Podstawową nr 13 a jej kierownikiem została pani Teresa Bochnia. Szkołę otwarto 1 września 1946 r.- początkowo szkoła miała swoja siedzibę przy ul. gen. F. Focha.

Drugim kierownikiem szkoły był pan Stanisław Korab  do 1956 roku. W roku 1954 Szkoła Podstawowa nr 13 została przemianowana na Szkołę Podstawową nr 5 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.\

Kolejna zmiana dotycząca numeru szkoły nastąpiła w roku 1961 wówczas szkoła otrzymała nr 18.

zdj. Klasa 1b, 1961 r. (ze zbiorów Tadeusza Bojanowskiego).

zdj. Klasa 1b, 1961 r. (ze zbiorów Tadeusza Bojanowskiego).

 

W roku 1963 dnia 19 czerwca Szkole nadano imię gen. Józefa Bema.

 

nadanie szkole imienia
ceremonia nadania szkole imienia
apel dzieci z okazji nadania szkole imienia

Zdj. Przemówienie Przewodniczącego Dzielnicowej Rady Narodowej Szczecin Nad Odrą, Józefa Bojanowskiego.

Zdj. Uroczystość nadania nowego patrona szkoły, gen. Józefa Bema (ze zbiorów Tadeusza Bojanowskiego).

Zdj. Uroczystość nadania nowego patrona szkoły, gen. Józefa Bema (ze zbiorów Tadeusza Bojanowskiego).

 

W latach 1956-1986 kierownikiem  Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie był pan Emil Jasiński.

W roku 1986 dyrektorem szkoły został pan mgr Witold Czernikiewicz, który pełnił funkcję dyrektora szkoły do 31.08.2004 r. W tym czasie funkcję wicedyrektora pełniła pani  mgr Emilia Jasińska i pani mgr Celina Bąk.

W tych latach nastąpiły istotne zmiany w planach remontu szkoły, zmieniło się usytuowanie gabinetów przedmiotowych, dobudowana została część pomieszczeń zajmowanych obecnie przez stołówkę, kuchnie i oddziały przedszkolne. Klasy młodsze zajęły całe prawe skrzydło szkoły – parter i piętro.

W ROKU 2006 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 W SZCZECINIE OBCHODZIŁA JUBILEUSZ 60-LECIA ISTNIENIA SZKOŁY.

W roku 1999 w tym samym budynku została utworzona druga szkoła Gimnazjum nr 5.

W latach 2004 – 2010 funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie pełniła pani mgr Sylwia Aleksandrowicz a funkcję wicedyrektora pełniła pani mgr Małgorzata Sadkowska i pani mgr Helena Jóźwiak.

Obecnie dyrektorem szkoły jest pani mgr Maria Niedzielska a wicedyrektorem pani mgr Monika Komór.

Uroczystość 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 18 im. gen. Józefa Bema w Szczecinie,  odbyła się 18 listopada 2016 r.  W tym dniu można było obejrzeć specjalnie przygotowaną prezentację  archiwalnych kronik i starych fotografii. więcej zdjęć 70 lecie SP18

Apel z okazji 70-ciolecia

 

17 września 2016 r. w SP 18 odbył się Festyn z okazji 70-lecia naszej szkoły.

 

tort z 70-ciolecia

 

Festyn z okazji 70-lecia SP 18 foto

SZKOLNY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ MAKIETĘ SP 18

wygrana makieta szkoły

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA,,NAJŁADNIEJSZĄ MAKIETĘ”z okazji 70 lecia Szkoły Podstawowej nr 18

I miejsce:

 • Pieńkowska Natalia  kl.4 B

II miejsce:

 • Fuks  Tomasz  kl. 6 B,
 • Marcinkowska Weronika kl. 5B,
 • Perejczuk Marysia 6 A, Jagoda 4 A, Jakub 2 B i Krzyś 0 B (rodzinna)

III miejsce:

 • Pobłocka Hania I A
 • Bukowska Zuzanna kl. 6 B i Aleksandra  Wieczerzak kl.6 B (zespół)

Wyróżnienia:

 • Gutmacher Natalia 1 B (rodzinna)
 • Celeban Nell kl.5 B i Docz Maja kl. 5 B (zespół)
 • Jóźwik Aleksandra kl.4 A
 • Sarosiek Dominika kl.4 A
 • Terlecka Małgorzata kl.5A, Szarszewska Zuzanna kl.5 A, Panasiuk Julia kl. 5A (zespół)
 • Poreda Oliwia  kl.6 B i Mikołaj kl. 4A (rodzinna)
 • Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas Festynu szkolnego z okazji 70 lecia.

Organizatorzy: Anna Ososińska i Patrycja Wojciechowska