preloader
Przejdź do głównej treści

Komuny Paryskiej 20, Szczecin

Czcionka:

Kontrast:

BIP
BIP

Karta rowerowa – egzamin z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczną uczniowie i uczennice będą zaliczać 21 maja (wtorek). Początek o godzinie 08:00 w sali 25. Test będzie zawierał 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Aby zdać test trzeba uzyskać, co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, czyli prawidłowo odpowiedzieć na 20 pytań.

Uczniom i uczennicom, którym nie uda się zaliczyć testu za pierwszym razem, będą mogli podejść do części teoretycznej jeszcze 28 maja (wtorek). Początek o godzinie 08:00 w sali 25. Test będzie zawierał 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Aby zdać test trzeba uzyskać, co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, czyli prawidłowo odpowiedzieć na 20 pytań.

Wszystkie osoby, które zaliczą część teoretyczną zostaną dopuszczone do części praktycznej, którą poprowadzi Funkcjonariusz Policji. Ta część egzaminu na kartę rowerową odbędzie się 13 czerwca br. (czwartek) od godziny około 09:30 (asfaltowe boisko).

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ - do pobrania i wydruku poniżej:

karta_zaliczen_arkusz.pdf

Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają pola znajdujące się nad tabelą. W tabeli w puncie "Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej" składają swój podpis. 

UWAGA! Arkusz wypełniony proszę dostarczyć do 13 maja br. do sali 25 lub sekretariatu szkoły.

Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.